ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168

Str. Alizeului, Nr. 9 · Sector 6 București ·

· (031) 432-6090 ·

· (031) 432-6090

· secretariat@scoala168.ro ·

Bine ați venit pe site-ul Şcolii Gimnaziale nr. 168

Înscrierea în clasa pregătitoare

1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE


Prima etapă de înscriere:

08 martie -26 martie 2018 - Luni - Vineri - 8.00-18.00

A doua etapă de înscriere:

12 aprilie -18 aprilie 2018 - Luni - Vineri - 8.00-18.00

2. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului original și copie xerox
 • copie xerox C.I. a ambilor părinți;
 • decizie divorț (unde este cazul);
 • adeverinţă medicală cu VACCINĂRILE copilului;
 • adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate;
 • cerere tip de ÎNSCRIERE (se primeşte de la secretariat, la înscriere).

3.CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE


Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant solicitata.

4.CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE


 • Unul din fratii sau parintii copilului a absolvit unitatea scolara solicitata
 • Domiciliul bunicilor se afla in circumpscriptia unitatii scolare solicitate, iar copilul se afla in ingrijirea acestora
 • Copilul este inscris in gradinita care este structura unitatii scolare solicitate
 • Unul dintre parintii copilului are locul de munca in circumscriptia scolii

5.PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS


 • 1 clasă - 25 elevi

Ce este clasa pregătitoare?


 • o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
 • anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?


 • Comunicare în limba română
 • Matematică şi Explorarea mediului
 • Dezvoltare personală
 • Arte vizuale și Abilități practice
 • Muzică și mișcare
 • Educație fizică
 • Religie
 • Engleză
 • “Hai sa ne jucam in limba engleza!”- curs opțional